La Chaumière Romaine

01 85 15 22 50 预订餐位 私人出租
通讯
 

La Chaumière Romaine

Photo La Chaumière Romaine Photo La Chaumière Romaine Photo La Chaumière Romaine Photo La Chaumière Romaine

La Chaumière Romaine - - Mennecy

了解我们的意大利特色。

比萨饼柴火,新鲜的面食,肉类和自制的甜点等待着你在我们的餐厅。

我们欢迎您到威尼斯的曲调,一个家庭的氛围,你的设置。

我们还提供在外卖炭火比萨饼。

我们还提供音乐晚会,为日期请致电0164571455

营业时间

Monday - Sunday

12:00 - 14:30 / 19:00 - 22:30

地点

Maps La Chaumière Romaine

2, avenue Darblay
91540 Mennecy